สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Positioning control

Positioning control
Electro-Magnetic Clutch and Brake
Electro-magnetic clutch และ brake .ใช้ในการเชื่อมต่อ ตัดการเชื่อมต่อ เบรคและยึดจับในเครื่องจักรต่างๆ โดยใช้พลังของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นโดยการเหนี่ยวนำของคอยล์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามลักษณะการทำงานคือ แบบelectromagnetic actuated type และแบบ spring actuated type แบบSpring actuated type หมายถึงเบรคซึ่งทำงานโดยใช้สปริงในขณะที่การเหนี่ยวนำไฟฟ้าของคอยล์ไม่ทำงานเช่นไม่จ่ายไฟ Electro-magnetic clutches และ brakes ของ MIKI PULLEY แบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้
  • Electro-magnetic actuated type clutches and brakes
  • Spring actuated type (non-excited) brakes
  • Electro-magnetic toothed clutch
  • Brake motors
  • Electro-magnetic clutch และ brake power supply units
นอกจากนี้ ยังมีElectro-magnetic Clutch และ Brakeรูปแบบอื่นๆ เช่นแบบเป็นชุดหรือUnit ซึ่งนำเอาคลัทช์และเบรคมาประกอบเข้าด้วยกันในโครงสร้างใหม่ เพื่อให้มีความสามารถในการทำงานที่แตกต่างออกไปมาให้เลือกใช้ตามลักษณะงานที่ต้องการต่อไป
 

Electromagnetic Clutch & Brake Power Supplies

These power supplies are designed to get the best performance from our electromagnetic clutch and brake products. They broadly consist of supplies intended primarily for frequently operated electromagnetic clutches and brakes and rectified supplies to provide power to spring-actuated brakes and the like. You can select the optimal power supply for your application.
 
Rotation Speed Indicator
ใช้ติดตั้งบนมือจับหรือแกนเพลาเพื่อแสดงความเร็วการหมุนของเครื่องจักร แบ่งออกเป็น2แบบคือ "Weight type" ซึ่งใช้เข็มเป็นตัวเคลื่อนที่ กับ "Differential type" ซึ่งใช้หน้าปัดแทน สินค้ารุ่นนี้มีประโยชน์ใช้งานได้หลายทาง และมีรูปร่างที่ออกแบบอย่างมีศิลป์
 
Linear Motion
Miki pulley's liniar motion products consist of very unique products, such as linear shaft drive and Rohlix. Linear shaft drive is a new cylinder model linear motor system which was designed to be driven by a most simple system. Rohlix converts rotational motion into linear motion by a lead of helix of six ball bearings installed in Rohlix at certain angles. Both are very unique Miki products.

Tags : clutch  brake 

view