สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Hanatsuka Stainless Steel Pump

Production Information

Hanatsuka Stainless Steel Rotary Pump


1. สามารถกำหนดปริมาณของไหลที่จะปล่อยออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เหมาะสำหรับกระบวนการขนส่งของไหลทุกประเภทตั้งแต่ของไหลที่มีความหนืดต่ำ (low viscosity) จนถึงของไหลที่มีความหนืดสูง (high viscosity)
2. ปั๊มถูกออกแบบโดยเน้นความสะอาดและสุขอนามัย ส่วนที่สัมผัสของไหล (liquid contacting part) และ ส่วนขับเคลื่อน (driving part) แยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ การถอด ล้าง ประกอบปั๊ม สามารถทำได้โดยง่าย
3. เป็นปั๊มน้ำที่สามารถล่อน้ำเองได้ (self-priming pump) ไม่จำเป็นต้องอาศัยน้ำล่อ (pump-priming) เพื่อเริ่มต้นใช้งาน (ขึ้นกับลักษณะการใช้งานด้วย)
4. แม้ว่าแรงดันขาออกจะเพิ่มมากขึ้น ปริมาณของไหลที่ออกมาจะยังคงที่หรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับการปรับค่าปริมาณของไหลขาออก สามารถทำได้โดยการปรับความเร็วรอบของปั๊ม
5. ส่วนที่สัมผัสกับของไหลใช้วัสดุสแตนเลส ซึ่งสามารถทนทานต่อความร้อนและการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม

CF Type ปั๊มสำหรับของเหลวมี่มีความหนืดสูง

Hanatsuka Stainless Steel Rotary Pump Model CF Series คุณสมบัติ  1.... (more)

Hanatsuka PF Type Stainless Pump

Hanatsuka Stainless Steel Rotaray Pump - PF Series คุณสมบัติ 1.... (more)

เครื่องบรรจุของเหลว Hanatsuka

เครื่องเติมของไหลด้วยปริมาณแน่นอน (Fixed Quantity Filling Machine)... (more)

view