บริษัท น่ำแซอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

Namsae International Trading Co.,Ltd.


ศูนย์รวมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม     แวะเยี่ยมเราเพียงแห่งเดียว คุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ

Factory Automation Center      Just one stop for all industrial products you need