สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Datasensor - ผุ้นำด้านPhoto Electric Switch สำหรับ

Datasensor - ผุ้นำด้านPhoto Electric Switch สำหรับ

DATASENSOR ยืนหยัดอยู่ในตลาดโลกมานานกว่า30ปี เป็นผู้นำในการพัฒนา การผลิต และการพาณิชย์ของphotoelectric device สำหรับการตรวจจับ ความปลอดภัย การวัด ตลอดจนการตรวจวัดในระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรที่มีการควบคุมแบบอัตโนมัติ จนมีความก้าวหน้าและเจริญเติบโตและมีผลงานเป็นที่พอใจ ตอบสนองความต้องการของระบบควบคุมอัตโนมัติในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น เครื่องบรรจุหีบห่อ การลำเลียงวัสดุแบบอัตโนมัติ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้  DATASENSOR จึงสามารถอวดตัวเองได้ว่า มีประสพการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เป็น ผู้ไขปัญหาทุกเรื่องสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต และกลายเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่ทุกคนได้รับรู้ในโลก

view