สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Atex - โบลเวอร์ Explosion Protection โดย Elektror

Atex - โบลเวอร์ Explosion Protection โดย Elektror

                                    
Explosion Protection by Elektror
Elektror ขอนำเสนอ Atex Blower ซึ่งเป็นโบลเวอร์ที่มีคุณสมบัติป้องกันการระเบิด ตามมารตฐานของ EC Directive 94/9/EC สำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดได้
Elektror Atex Radial Blower หมวดหมู่ II 2G, II 3G, II 3GD และ II 3D สามารถนำไปใช้ในapplicationต่างๆได้อย่างกว้างขวาง ในพื้นที่ป้องกันการระเบิด Zone 1, 2 และ 22ได้ โดยปกติ Elektror Atex Blower มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบัน EN 14986 ตามหลักการแล้ว ผลิตภํณฑ์เหล่านี้จะอยู่ในชั้นการป้องกันอุณหภูมิ ระดับT3 อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์หลายรุ่นสามารผลิตตามคำสั่งให้อยู่ในระดับการป้องกันอุณหภูมิ T4 หรือ T125 องศา C สำหรับพื้นที่ที่ป้องกันการะเบิดเนื่องมาจากฝุ่นตามความต้องการได้ และยังมีอีก2-3รุ่นที่สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่ป้องกันการระเบิดแบบ EEx e และ EEx deได้ ยิ่งไปกว่านั้น ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายรุ่นจะถูกผลิตให้อยู่ในรูปแบบปิดอย่างมิดชิด (Complete Sealed)
 
Atex Blower ทั้งในรุ่น Low และ Medium Pressure สามารถสั่งซื้อให้ติดตั้งพร้อม อินเวอร์เตอร์ เพื่อปรับความเร็วของBlowerให้ได้ตามที่ต้องการ
โบลเวอร์ป้องกันการระเบิดของ Elektror ได้รับการออกแบบและผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่เชื่อได้ว่า รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง วิธีการติดตั้งตลอดจนประสิทธิภาพการทำงาน ของโบลเวอร์ทุกตัวที่ถูกผลิตออกมา จะไม่มีการแตกต่างไปจากต้นแบบดั้งเดิมทุกประการอย่างไม่มีผิดเพี้ยน ทั้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจได้ ในคุณภาพของสินค้าทุกตัวที่ได้รับการผลิตออกมาว่า จะสามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการระเบิดได้อย่างไม่มีปัญหา

view