สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Miyakawa Drill Collets

MIYAKAWA DRILL COLLETS

  • Various kinds and sizes of the collets for Miyakawa Multiple-Spindles are Provided in stock and they can be quickly supplied at all times.

  • When a Miyakawa Collet is screwed into a spindle , a shank of cutting tools is firmly clamped by the three splits and the tapered portion.

  • The figures of collet type shall be fitted to the same figures of the spindle type: the CD6 collets are for the C-6 spindles.

1. DRILL COLLET:CD Type

CD4 CD6 CD10 CD13
0.8mm to 4.0mm 0.8mm to 6.0mm 2.0mm to 10.0mm 3.0mm to 13.0mm
1/32" to 5/32" 1/32" to 15/64" 5/64" to 25/64" 1/8" to 1/2"
  1. Miyakawa stocks the drill collets with every 0.1mm in inside diameter.
  2. Please place an order for the drill collets as follows.
  3. Please let us know the shank diameter, when the special straight-shank drills are used.

TABLE B

TABLE OF U.S. STANDARD STRAIGHT SHANK DRILLS AND MIYAKAWA STANDARD DRILL COLETTS

Wire
Gauge
Size
CD4 CD6 CD10 CD13

MIYAKAWA
mm
Collet

68

68 68 - - 0.8
67 67 67 - - 0.9
66 66 66 - - 0.9
65 65 65 - - 0.9
64 64 64 - - 1.0
63 63 63 - - 1.0
62 62 62 - - 1.0
61 61 61 - - 1.0
60 60 60 - - 1.1
59 59 59 - - 1.1
58 58 58 - - 1.1
57 57 57 - - 1.1
56 56 56 - - 1.2
55 55 55 - - 1.4
54 54 54 - - 1.5
53 53 53 - - 1.6
52 52 52 - - 1.7
51 51 51 - - 1.7
50 50 50 - - 1.8
49 49 49 - - 1.9
48 48 48 48 - 2.0
47 47 47 47 - 2.0
46 46 46 46 - 2.1
45 45 45 45 - 2.1
44 44 44 44 - 2.2
43 43 43 43 - 2.3
42 42 42 42 - 2.4
41 41 41 41 - 2.5
40 40 40 40 - 2.5
39 39 39 39 - 2.6
38 38 38 38 - 2.6
37 37 37 37 - 2.7
36 36 36 36 - 2.7
35 35 35 35 - 2.8
Wire
Gauge
Size
CD4 CD6 CD10 CD13

MIYAKAWA
mm
Collet

34 34 34 34 - 2.9
33 33 33 33 - 2.9
32 32 32 32 32 3.0
31 31 31 31 31 3.1
30 30 30 30 30 3.3
29 29 29 29 29 3.5
28 28 28 28 28 3.6
27 27 27 27 27 3.7
26 26 26 26 26 3.8
25 25 25 25 25 3.8
24 24 24 24 24 3.9
23 23 23 23 23 4.0
22 22 22 22 22 4.0
21 - 21 21 21 4.1
20 - 20 20 20 4.1
19 - 19 19 19 4.3
18 - 18 18 18 4.3
17 - 17 17 17 4.4
16 - 16 16 16 4.5
15 - 15 15 15 4.6
14 - 14 14 14 4.7
13 - 13 13 13 4.7
12 - 12 12 12 4.8
11 - 11 11 11 4.9
10 - 10 10 10 5.1
9 - 9 9 9 5.0
8 - 8 8 8 5.1
7 - 7 7 7 5.1
6 - 6 6 6 5.2
5 - 5 5 5 5.3
4 - 4 4 4 5.4
3 - 3 3 3 5.5
2 - 2 2 2 5.7
1 - 1 1 1 5.8

Letter
Size
CD6 CD10 CD13

MIYAKAWA
mm
Collet

A

-A -A -A 6.0
B - -B -B 6.1
C - -C -C 6.2
D - -D -D 6.3
E - -E -E 6.4
F - -F -F 6.6
G - -G -G 6.7
H - -H -H 6.8
I - -I -I 7.0
J - -J -J 7.1
K - -K -K 7.2
L - -L -L 7.4
M - -M -M 7.5
N - -N -N 7.7
O - -O -O 8.1
P - -P -P 8.2
Q - -Q -Q 8.5
R - -R -R 8.7
S - -S -S 8.9
T - -T -T 9.2
U - -U -U 9.4
V - -V -V 9.6
W - -W -W 9.8
X - - -X 10.1
Y - - -Y 10.3
Z - - -Z 10.5
Fractinal
Drills
CD4 -CD6 CD10 CD13

MIYAKAWA
mm
Collet

1/32 1/32 1/32 - - 0.8
3/64 3/64 3/64 - - 1.2
1/16 1/16 1/16 - - 1.6
5/64 5/64 5/64 5/64 - 2.0
3/32 3/32 3/32 3/32 - 2.4
7/64 7/64 7/64 7/64 - 2.8
1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 3.2
9/64 9/64 9/64 9/64 9/64 3.6
11/64 - 11/64 11/64 11/64 4.4
3/16 - 3/16 3/16 3/16 4.8
13/64 - 13/64 13/64 13/64 5.2
7/32 - 7/32 7/32 7/32 5.6
15/64 - 15/64 15/64 15/64 6.0
1/4 - - 1/4 1/4 6.4
17/64 - - 17/64 17/64 6.8
9/32 - - 9/32 9/32 7.2
19/64 - - 19/64 19/64 7.6
5/16 - - 5/16 5/16 8.0
21/64 - - 21/64 21/64 8.4
11/32 - - 11/32 11/32 8.8
23/64 - - 23/64 23/64 9.2
3/8 - - 3/8 3/8 9.6
25/64 - - 25/64 25/64 10.0
13/32 - - 13/32 13/32 10.4
27/64 - - 27/64 27/64 10.8
7/16 - - - 7/16 11.2
29/64 - - - 29/64 11.5
15/32 - - - 15/32 11.9
31/64 - - - 31/64 12.3
1/2 - - - 1/2 12.7

view