สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Screw Jack ยี่ห้อ Makishinko แม่แรงใชักับโรงงานอุตสาหกรรม จาก ญี่ปุ่น

Screw Jack ยี่ห้อ Makishinko แม่แรงใชักับโรงงานอุตสาหกรรม จาก ญี่ปุ่น

Screw Jack ยี่ห้อ Makishinko แม่แรงใชักับโรงงานอุตสาหกรรม จาก ญี่ปุ่น


บริษัท Makishinko ออกแบบและผลิต Screw Jack ขึ้นมาโดยอาศัยเทคโนโลยี่ ความรู้และประสพการณ์อันยาวนานของตนเองโดยเฉพาะ ที่สะสมมาจากการผลิตเกียร์ทดรอบมาเป็นเวลานาน ดังนั้น จึงเป็นที่เชื่อถือได้ในเรื่องของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความทนทาน จนเป็นที่ปรากฏและยอมรับกันในวงการอุตสาหกรรม

คุณลักษณะ
1. Makishinkoได้พิจรณาถึงความสะดวกในการเลือกใช้ Screw Jack จึงได้ทำการเปลี่ยนวิธีเลือกจากแบบเดิมที่ใช้ตัวเลขเป็นตัวกำหนด มาเป็นแบบใช้ความสามารถในการยกน้ำหนักแทน
2. ความสามารถในการยกน้ำหนักได้รับการพัฒนาให้มากกว่าเดิมถึง 25%-67%ในขนาดเดียวกัน (มากที่สุด 67%)เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเดิม
3. Makishinko ได้พัฒนาระบบscrew stopper key system ที่ได้ทำการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้ว เป็น Option ที่ให้เลือกสั่งได้สำหรับแบบ Ball Screw Type
4. Makishinko ออกแบบให้Screw Jackสามารถรับแรงกดและแรงดึงด้วยค่าที่เท่ากัน สำหรับScrew Jackที่มีคุณสมบัติรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 2kN to 2000kN.
5. ขนาดและรูปร่างของปลายเพลา ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นชนิดต่างๆให้เลือกเป็นมารตฐาน

Jacks

A dominant jack born from the proprietary technologies accumulated by Makishinko

Makishinko jacks are available in combinations of multiple specifications and models, making them applicable across a broad spectrum including general industry as well as stage, medical and IT applications. The possibilities are limitless through combinations of accessories and the rich variety of optional features.

Jacks

Screw jacks

Trapezoidal screws JA, JAH, JAS and JTA Series
Ball screws JB, JBH and JTB Series

ベベルJacks

Trapezoidal screws NX Series
Ball screws BX Series

Jack features

The series indication displays the capacity in order to simplify the selection of models.
Capacities have been increased by 25% or more (up to 67%) over previous models.
The nominal capacity of 2 kN to 200 kN is the same for both the pressing load and the pulling load.
Makishinko jacks use a screw baffle structure for optional ball screw type jacks which has been granted an industrial patent for Makishinko.
The dimensions of the screw shaft end have been unified and standardized.

Tags : Screw Jack   Makishinko  สกรูแจ๊ค

view